Foot-Care Melanie & Mind - ONLINE HYPNOSE SESSIES
  Foot-Care Melanie & Mind -   Voet- & Handreflexologie & Medische Pedicure

Online hypnose sessies
Online sessies
Belangrijke punten:
-      De sessies dienen volledig betaald te worden voor de aanvang van de eerste sessie.
-      Wees zeker dat je een webcam en een headset hebt zodat we geen echo horen tijdens de sessie. Dankzij de headset kan je u ook beter concentreren op mijn stem tijdens de sessie en zal de headset ook de storende geluiden op de achtergrond dempen.  
-      Wees er zeker van dat je niet gestoord kan worden tijdens de sessie. Vraag aan familieleden om je zeker 90 minuten niet te storen.
-      Schakel alle telefoons en meldingen op je gsm uit tijdens de sessie.
-      Wanneer je de sessie volgt met een Ipad, Iphone, tablet of laptop, raad ik je op een zo best mogelijke plaats te gaan zitten. Best niet gaan liggen want het is niet de bedoeling dat je in slaap valt.
-      Verzeker uzelf ervan dat je alle huisdieren in een andere kamer gezet hebt, hoe braaf het beestje ook is.
-      Voor ieder afspraak krijgt u een sms ter herinnering van de gemaakte afspraak. De sessies waar men niet voor komt opdagen – om welke reden dan ook- worden niet vergoed. Ook de sessies die niet op tijd worden geannuleerd (72 u op voorhand) worden niet vergoed.
-      Gelieve het de aanvang van de sessie ervoor te zorgen dat u tijdens de sessie geen sanitaire stop hoeft te doen.
-      Ga het liefst in een klare ruimte zodat ik goed zicht heb op je gezicht tijdens de sessie.
-      Voor de effectieve sessie zullen we een korte test doen om te zien of de verbinding, beeld en geluid wel geschikt zijn om de sessie te laten doorgaan.

-      Vul de online intakeformulier of voorhand en mail deze terug door uiterlijk 1 dag voor de sessie. Vermageren  - stoppen met rokenandere